Ottoman Summer School

Neden İHÜ?

Why IHU?

İHÜ Osmanlı Türkçesi Yaz Okulu Programı (2021)

IHU Summer School Language Program

Katılımcıların Görüşleri

İHÜ Yaz Okulu Dil Programı (2019)

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur